Day March 12, 2024

Menyerna uppdaterade

Menyerna lördag och söndag Vi har menyer för lördag 4/5 och söndag 5 Priset är 150 SEK per dag och lunch kan beställas samtidigt med anmälan (eller i efterhand för de redan anmälda – kontakta Svante Wedin). Du hittar dessa…